L’associació Creix Tarragona, neix com una associació oberta a tots els ciutadans i institucions de Tarragona preocupades per la decadència de la nostra ciutat. Apostem pel desenvolupament de Tarragona i volem que el disseny del seu futur i la planificació de la seva expansió siguin el producte d’un acord ampli entre les forces polítiques i la societat civil, com ho va ser en el passat.

L’associació Creix Tarragona, neix com una associació oberta a tots els ciutadans i institucions de Tarragona preocupades per la decadència de la nostra ciutat. Apostem pel desenvolupament de Tarragona i volem que el disseny del seu futur i la planificació de la seva expansió siguin el producte d’un acord ampli entre les forces polítiques i la societat civil, com ho va ser en el passat.

Decàleg / Manifest

Decàleg
Manifest

1) Tornem a Tarragona l’atractiu perdut

Durant els últims anys, Tarragona ha perdut pes al territori. Malgrat l’augment de la immigració, Tarragona perd població. Assistim a una degradació de la convivència i del seu comerç i hem perdut el lideratge econòmic, turístic i cultural, i -lamentablement- no som capaços d’exercir la nostra capitalitat.

Durant els últims anys, Tarragona ha perdut pes al territori. Malgrat l’augment de la immigració, Tarragona perd població. Assistim a una degradació de la convivència i del seu comerç i hem perdut el lideratge econòmic, turístic i cultural, i -lamentablement- no som capaços d’exercir la nostra capitalitat.

2) Hem de revertir aquesta tendència

Cal construir un gran consens ciutadà per fer-ho. No podem renunciar a l’acord per definir les quatre dècades vinents de la ciutat. Una planificació esbiaixada cap a alguns interessos polítics, o aprovada per una majoria precària, seria un gravíssim error i un pas enrere que Tarragona no es pot permetre.

Cal construir un gran consens ciutadà per fer-ho. No podem renunciar a l’acord per definir les quatre dècades vinents de la ciutat. Una planificació esbiaixada cap a alguns interessos polítics, o aprovada per una majoria precària, seria un gravíssim error i un pas enrere que Tarragona no es pot permetre.

3) A la Tarragona del futur hi cabem tots

Per això, tots estem convocats a construir-lo, integrant totes les sensibilitats de la nostra capital. El projecte per a Tarragona no es pot plantejar com un enfrontament entre diferents zones de la ciutat, entre els diferents partits polítics, d’indústria davant del comerç o turisme…

Per això, tots estem convocats a construir-lo, integrant totes les sensibilitats de la nostra capital. El projecte per a Tarragona no es pot plantejar com un enfrontament entre diferents zones de la ciutat, entre els diferents partits polítics, d’indústria davant del comerç o turisme…

4) Creiem que el creixement és bo

Volem que la ciutat creixi, com ho fan les ciutats que van bé, al nostre entorn i al món sencer, i que recuperem l’ambició per fer-ho. En serveis, en habitatge, en infraestructures i en ocupació: en oportunitats per a tothom. No podem perdre el lideratge al territori; no volem convertir-nos en un altre municipi satèl·lit ni en una altra ciutat dormitori de Barcelona.

Volem que la ciutat creixi, com ho fan les ciutats que van bé, al nostre entorn i al món sencer, i que recuperem l’ambició per fer-ho. En serveis, en habitatge, en infraestructures i en ocupació: en oportunitats per a tothom. No podem perdre el lideratge al territori; no volem convertir-nos en un altre municipi satèl·lit ni en una altra ciutat dormitori de Barcelona.

5) No renunciem al benestar

No és assenyat renunciar a intentar atraure talent, empreses, teletreball, turisme, pensionistes o segones residències. No som un municipi ric ni el nostre cens el nodreixen exclusivament residents econòmicament privilegiats que poden renunciar a la prosperitat col·lectiva. Reduir el benestar de les classes mitjanes i treballadores de Tarragona per una obstinació ideològica és una bogeria.

No és assenyat renunciar a intentar atraure talent, empreses, teletreball, turisme, pensionistes o segones residències. No som un municipi ric ni el nostre cens el nodreixen exclusivament residents econòmicament privilegiats que poden renunciar a la prosperitat col·lectiva. Reduir el benestar de les classes mitjanes i treballadores de Tarragona per una obstinació ideològica és una bogeria

6) Tarragona no és Venècia, i tampoc és BCN

L’apologia del decreixement pot tenir sentit en una gran metròpoli gentrificada, amb excés de turistes, o amb superpoblació en alguns barris, però no en el cas de Tarragona. La nostra pèrdua de població ens causa perjudicis… a canvi de res. És l‘expressió de la decadència i de l‘absència d’un model de ciutat.

L’apologia del decreixement pot tenir sentit en una gran metròpoli gentrificada, amb excés de turistes, o amb superpoblació en alguns barris, però no en el cas de Tarragona. La nostra pèrdua de població ens causa perjudicis… a canvi de res. És l‘expressió de la decadència i de l‘absència d’un model de ciutat.

7) Més recursos municipals

Volem una capital amb recursos suficients per tenir serveis municipals eficients, equipaments i infraestructures de primer nivell i també els serveis socials necessaris. Serveis que només un ajuntament amb la recaptació adequada pot afrontar. La pèrdua de població ens empobreix a tothom.

Volem una capital amb recursos suficients per tenir serveis municipals eficients, equipaments i infraestructures de primer nivell i també els serveis socials necessaris. Serveis que només un ajuntament amb la recaptació adequada pot afrontar. La pèrdua de població ens empobreix a tothom.

8) Emigració de la joventut

No volem que els nostres fills hagin de marxar de Tarragona, com està passant des de fa anys. L’absència d’oportunitats i la manca d’habitatges a Tarragona es tradueix en pèrdues de població en benefici de municipis propers com Reus, Vilaseca, Altafulla, Salou o La Secuita.

No volem que els nostres fills hagin de marxar de Tarragona, com està passant des de fa anys. L’absència d’oportunitats i la manca d’habitatges a Tarragona es tradueix en pèrdues de població en benefici de municipis propers com Reus, Vilaseca, Altafulla, Salou o La Secuita.

9) Llibertat per decidir

Volem que Tarragona pugui créixer per on els seus ciutadans vulguin viure. Pensem que no és adequat el nou habitatge només als barris de Ponent, a grans altures i davant de la química i la via del tren. El desenvolupament i creixement ordenat per la zona Nord i Llevant, amb una adequada gestió mediambiental, permetria l’obtenció de zones verdes públiques i grans espais d’equipaments, així com a sól per a habitatges de renda lliures i polítiques d’habitatges de protecció pública, elements cohesionadors per a la nostra ciutat.

Volem que Tarragona pugui créixer per on els seus ciutadans vulguin viure. Pensem que no és bo concentrar el nou habitatge només als barris de Ponent, a grans altures i davant de la química i la via del tren. No renunciem a urbanitzar Llevant, a gestionar-lo mediambientalment com a sòl públic, ni a l’impacte cohesionador que tindria la construcció de VPO als seus barris, enlloc que aquesta recaigui en zones socioeconòmicament més humils.

El nou POUM empitjora els problemes i sumeix
a la ciutat en una perillosíssima incertesa

El nou POUM empitjora els problemes i sumeix
a la ciutat en una perillosíssima incertesa

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en discussió no resol cap dels problemes anteriors. Al contrari, els enquista, els agreuja i els projecta a les properes dècades. A més de ser dolenta, la planificació és molt probable que mai no pugui veure la llum. L’espai destinat a allotjar els habitatges dels propers 30 o 40 anys exigirà desplaçar un polígon sencer (Francolí) i traslladar les reserves estratègiques de gasoil (CLH) de l’Estat, implicant diverses administracions en un complex procés que no sabem si arribarà a produir-se.

El seu fracàs més probable és que situaria en un llimb a l’altura urbanística de la ciutat, estrangulant l’oferta d’habitatge, consolidant la pèrdua de població i la manca d’equipaments, deteriorant la convivència i donant la punta al teixit comercial. Aprofundint, en suma, a la absència de dinamisme i a la decadència de la nostra ciutat.

El nou POUM

El nou POUM

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Tarragona (POUM) actualment en fase de discussió al nostre ajuntament és d’una importància transcendental per a Tarragona, condiciona el volum de la població, l’habitatge disponible, els equipaments o l’evolució de la indústria i el comerç de les dècades vinents.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Tarragona (POUM) actualment en fase de discussió al nostre ajuntament és d’una importància transcendental per a Tarragona, condiciona el volum de la població, l’habitatge disponible, els equipaments o l’evolució de la indústria i el comerç de les dècades vinents.

Què és?

El POUM-22 és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Tarragona actualment en fase informativa que substitueix el previ del 2013 i que ordenarà les actuacions urbanístiques de la ciutat durant les dècades vinents.

Per què és tan important?

El POUM és transcendental per a la nostra ciutat perquè integra la planificació dels decennis vinents en matèria d’urbanisme, equipaments municipals, infraestructures i habitatge, modelant la ciutat del futur, la seva activitat econòmica i la seva població.

Calendari

El POUM s’obrirà a un període de consultes i modificacions en els mesos vinents i és probable que s’aprovi durant el 2023.

Població

La població màxima considerada per al 2050 són 170.000 habitants a Tarragona davant dels 180.000 que considerava desitjables l’ajuntament per avui… fa 20 anys. Avui, la població de la ciutat, malgrat la nombrosa immigració rebuda, s’ha reduït fins als 134.000 habitants.

Divisió de la ciutat

La proposta de nova centralitat a la llera del Riu Francolí, comporta la necessària col.laboració i complicitat d’altres administracions, representant una enorme complexitat urbanística, així com a elevats costos.

Factors que sens dubte retardaran i dilataran aquesta transformació. I mentre això es materialitza, què? I la resta de zones de la nostra ciutat? S’aposta únicament per la transformació d’una zona, oblidant urbanísticament altres barris i/o zones de Tarragona.

Nombre d’habitatges

L’increment màxim d’habitatges associat a aquesta població màxima objectiu és de 14.000 habitatges per als 40 anys vinents, dels quals 3.137 ja estaven planificats i no s’han promogut per la seva escassa demanda, dificultats associades a la seva promoció (ubicació, càrregues urbanístiques) o manca de sentit econòmic.

Localització

Els nous 11.000 habitatges se situarien en més d’un 90% a Ponent, deixant-se els barris de rendes més elevades de Llevant, amb més metres quadrats i més cost de serveis públics per habitant, com estan i sense nova construcció d’habitatges de protecció oficial (HPOs).

Barris de Llevant i Zona Nord

La pretesa aposta per una ampliació de l’Anella Verda, és una simple classificació com a sòl no urbanitzable de zones agrícoles abandonades i petites zones boscoses aïllades, deixant en mans privades tant la propietat com la gestió mediambiental. En cap cas ampliant l´Anella Verda.

Un creixement planificat, també per la Zona Nord i Llevant, permetria a l’Ajuntament obtenir gratuïtament grans espais de zones verdes, que sí, permetria ampliar l’Anella Verda, alliberar els terrenys privats de la Platja Llarga que passaríen a mans de l´Ajuntament, així com l´obtenció de espais per a equipaments tan necessaris en aquestes zones de la ciutat.

Condicions

El nou POUM planteja alliberar espai davant del mar. Els habitatges assentats sobre el Francolí s’hauran d’executar en gran alçada davant de la indústria química i la via del tren, per a la qual no s’estableix un traçat alternatiu.

Greu problema

El pla exigeix ​​el trasllat del polígon Francolí i assumeix com a factible un complex i costós desplaçament de les reserves estratègiques de l’Estat de CLH, que actualment ocupen un espai on es preveu que la ciutat creixi, i sense el qual el Pla serà inviable.

NOVES ÀREES DE CREIXEMENT

Significatiu i si més no cridaner que les escasses noves àrees de creixement es concentrin majoritàriament a Ponent, (les Àrees Residencials Estratègiques ja estaven previstes a l’anterior POUM del 2.013). La ciutat renuncia a créixer pel Nord i Llevant, privant a aquestes zones d’un creixement ordenat, i cohesionador amb la resta de la ciutat.

NOVES ÀREES D’EQUIPAMENTS

Són les mateixes àrees d’equipaments que les del POUM del 2013, canviant el nom de PARC TECNOLÒGIC, per “Ampliació Campus Universitari”.

Com que no planifiquen nous desenvolupaments, la ciutat no disposarà de grans espais d’equipaments necessaris per a una ciutat que projecta el seu futur a 30 anys. Per què renunciem a Auditoris, a un nou Conservatori, a centres culturals, assistencials, esportius…?

HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA

L’escassa previsió de construcció d’habitatge de protecció pública a la zona Nord i Llevant no sembla que sigui la millor manera de fomentar la tan anhelada cohesió social entre totes les zones de la nostra ciutat.